Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
IX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2019/06/05

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Bieszczadzkiego

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 8  pkt Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

IX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,

która odbędzie się  10 czerwca  2019 r.  o godzinie 900 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  VIII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na zbycie  mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

2)    wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  działań zmierzających do upamiętnienia mieszkańców Bieszczad zasłużonych w walce o demokrację w Polsce

6. Interpelacje i pytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505