Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2017/05/11

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza na XXX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego która odbędzie się w dniu 18 maja  2017 r.  o godzinie 13  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na

2017 r.,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 – 2032,

3)    emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4)    wyrażenia zgody na przystąpienie do  realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

5)    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

6)    nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Bieszczadzkiego udziału
w nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Ustrzyki Dolne,

7)    wypracowania kierunków działania w zakresie ochrony zdrowia,

8)    wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych z realizacji zadań w 2016 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r, oraz z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej  za 2016 r.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie bieszczadzkim.

8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu za 2016 r.

9. Interpelacje i pytania radnych.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505