Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Ważne zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Środa2018/05/09

INFORMACJA dla STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH założonych  przed  20 maja  2016 r. 
 

Stowarzyszenia zwykłe założone i działające na podstawie przepisów obowiązujących przed  dniem 20 maja 2016 r. obowiązane są dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ostateczny termin na uzyskania wpisu upływa z dniem 20 maja 2018 r. 

Stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016r., które w  terminie do dnia 20 maja 2018r. nie uzyskają wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zostaną z mocy prawa rozwiązane ( art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).

Art. 10. ustawy stanowi, iż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

                                

Stowarzyszenia zwykłe, założone przed datą 20 maja 2016 r., które chcą po dniu 20 maja 2018 r. prowadzić dalej swą działalność i uniknąć rozwiązania z mocy prawa,  muszą dostosować swoje regulaminy   i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać  wpis  do  nowej  ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej  przez  Starostę  Bieszczadzkiego.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505