Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nowe regulacje i dostosowania dla osób niepełnosprawnych
Piątek2019/03/22

20 marca w sali konferencyjnej naszego starostwa odbyło się spotkanie w sprawie nowych regulacji dotyczących osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagdanień związanych z tą kwestią, takich jak polityka lokalna uwzględniająca potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami, w tym dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. 

Następnie odbyła się dyskusja nad dostępnością przestrzeni i usług publicznych w powiecie w kontekście nowych standardów, regulacji określających stosowanie uniwersalnego projektowania w kreowaniu polityk i realizacji usług publicznych oraz w kontekście potrzeb mieszkańców. Omówiono również skuteczność podejmowanych dotychczas działań a zmieniające się potrzeby i możliwości – wymiana dobrych praktyk, obaw, zagrożeń ale i szans.

Spotkanie było również okazją do refleksji, diagnozy dotychczasowych działań oraz podjęcia planów na przyszłość, by zwiększyć efektywność działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z uczestnictwem naszego Powiatu w realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności