Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
SMS Info

Czym jest SMS Info?

Usługa SMS Info pozwala na wysyłanie krótkich informacji na temat publikowanych treści w postaci SMS na numery zarejestrowanych użytkowników. Podczas rejestracji, można określić zakres tematyki powiadomień, aby otrzymywać jedynie interesujące wiadomości. 

Jak się zapisać?

Aby zarejestrować swój numer telefonu do usługi SMS Info wyślij na numer 667656060 SMS o treści w postaci kodu aktywacyjnego

Uwaga! Akceptowane są jedynie numery polskie.

Ile to kosztuje? Koszt wysłania SMSa według taryfy operatora.

Można także zgłosić się osobiście (Referat Promocji, Kultury i Sportu, pok. 105) lub telefonicznie (tel. 34 313-26-82 wew. 168) i podać swój numer telefonu w celu ręcznego dodania użytkownika do odpowiedniej kategorii.

Dział/Kategoria Kod aktywacyjny
AktualnościBIESZCZADY.NEWS
Aktualności - AktualnościBIESZCZADY.NEWS_1
Aktualności - Kultura/SportBIESZCZADY.NEWS_2
Aktualności - Organizacje pozarządoweBIESZCZADY.NEWS_3
Aktualności - Bezpieczeństwo publiczneBIESZCZADY.NEWS_5
Starosta,Kierownicy Wydziałów Starostwa,kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,służb,inspekcji i strażyBIESZCZADY.STAROSTA,KIEROWNICY WYDZIAłóW STAROSTWA,KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU,SłUżB,INSPEKCJI I STRAżY
Burmistrz,Wójtowie,obsady gminnych centr zarządzania kryzysowegoBIESZCZADY.BURMISTRZ,WóJTOWIE,OBSADY GMINNYCH CENTR ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO
Rezygnacja z usługiBIESZCZADY.REZYGNACJA
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności