Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Firma Z.H.U. VERTICAL

Firma VERTICAL realizuje w chwili obecnej projekt pn. „Karpackie Korzenie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Firma Z.H.U. VERTICAL Tomasz Gądela założona została w roku 2002. Głównym rodzajem prowadzonej działalności na początku jej funkcjonowania były prace wysokościowe. Niestety na terenie siedziby firmy zapotrzebowanie na tego typu usługi nie były i nie są zbyt wysokie, dlatego też firma wykonywała prace na terenie całej Polski a z czasem również za granicą.
W związku z osobistą potrzebą i wyborem miejsca zamieszkania prowadzenie firmy na terenie powiatu bieszczadzkiego wymagało skupienia działalności w głównej mierze na robotach budowlanych /wg KRS przeważający obszar: 41.20.Z/.

Przez okres kilku lat  w związku z uwarunkowaniami atmosferycznymi /sezonowość prac budowlanych/ wykonywano również działalność związaną ze sportem /wg KRS: 93.19.Z/
Na obecnym etapie rozwoju firmy biorąc pod uwagę posiadane jej zasoby oraz obserwując tendencje rozwojową lokalnego rynku zauważono realną potrzebę dywersyfikacji działalności pod kątem turystyki.
W związku z powyższym firma VERTICAL realizuje w chwili obecnej projekt pn. „Karpackie Korzenie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu: 79 704,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 64 800,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 38 880,00 zł
Okres realizacji projektu: 30.06.2014 – 31.12.2014 r.

 

Projekt wpisuje się w główne cele projektu Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich, realizowanego przez Rzeczpospolitą Polską i Szwajcarię.
Celem głównym projektu Karpackie Korzenie jest:
-  rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi firmy
Podstawowe działania to:
- zawiązanie ścisłej współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz osobami prywatnymi
w stworzeniu zintegrowanej oferty turystycznej
- realizacja inwestycji polegającej na adaptacji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na obiekt noclegowy
- podjęcie działań zmierzających do powstania produktu lokalnego
- promocja

 

Projekt umocowany jest w dokładnie zaplanowanej strategii rozwoju firmy opartej na doświadczeniu w  wieloletnim prowadzeniu działalności własnej na rynku lokalnym oraz umiejętności
nabytych w trakcie pobytu na stażu zagranicznym /zrealizowanym dzięki udziałowi w projekcie Alpy Karpatom, za pośrednictwem Fundacji Karpackiej Polska z Sanoka/.
Realizacja projektu zapewni zdobycie zamierzonego celu i osiągnięcie planowanych rezultatów.
Zakłada się, iż w sposób znaczący przyczyni się do ogólnego rozwoju firmy.
 

KONTAKT

ZHU VERTICAL Tomasz Gądela

38-711 Ropienka 130A

telefon: 663 21 28 59

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności