Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
O szkole

Poprzedniczką obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która powstała w 1971 roku.

Utworzenie średniej szkoły zawodowej wynikało z realnych potrzeb tego mikroregionu. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej był budynek administracyjny POM, adaptowany dla potrzeb szkoły. Prace adaptacyjne wykonali pracownicy POM, tzw. czynem społecznym. W pierwszym roku nauki utworzono trzy klasy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, dział wielozawodowy i mechanik maszyn rolniczych. Uczniowie to równocześnie młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Bardzo skromne warunki nauki i pracy były motorem do dalszych działań.

16 listopada 1973 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy udziale Wiceministra Oświaty do Spraw Szkolnictwa Zawodowego prof. dr Michała Godlewskiego.

W roku szkolnym 1974/75 powstają nowe oddziały, m.in. mechaniczna obróbka drewna. Ma to związek z uruchomieniem Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca rozwija się dalej obejmując rejon Leska, Baligrodu, Polańczyka, Czarnej, Lutowisk i Wojtkowej. Wiodącym kierunkiem staje się "mechaniczna obróbka drewna". Obiekt szkolny okazał się zbyt mały, a modernizacje i przybudówki poprawiały tylko doraźnie sytuację lokalową. Powstają jednak w dalszym ciągu nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 1978/79 powstaje Technikum Drzewne dla Pracujących, a w następnym roku szkolnym dzienne Technikum Drzewne dla młodzieży. W tym też okresie szkoła liczyła już 16 oddziałów i ponad 600 uczniów.

W roku szkolnym 1989/1990 szkoła już jako Zespół Szkół Zawodowych rozpoczyna pracę w nowym budynku. Szybko okazuje się, że i ten obiekt nie odpowiada ambicjom ZSZ ze względu na brak sali gimnastycznej i małej ilości sal lekcyjnych. Wybudowane własnymi siłami boisko i siłownia jedynie częściowo rozwiązuje problem lokalowy. Ponadto szkoła nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w byłym budynku Telekomunikacji w Ustrzykach Dolnych.   Po pewnym czasie i to rozwiązanie okazuje się niewystarczające. Dlatego z funduszy PHARE zostaje przeprowadzona na potrzeby szkoły adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem budynku szkolnego odbyły się 12 października 1995 roku.

Obecna szkoła posiada ciekawe pracownie i klasopracownie, w pełni multimedialną aulę, siłownię, bufet szkolny, pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest równocześnie salą widowiskową, internet bezprzewodowy, nowoczesne boiska sportowe, bieżnia, skocznia w dal i trójskok. Jest to także największa szkoła w powiecie bieszczadzkim.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności