Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej OPP jest placówką oświatowo-wychowawczą, rozwijającą różnorodne zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, w działających w placówce kółkach zainteresowań i zespołach artystycznych oraz zajęciach świetlicowych.


Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z miejscowości szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2, BZSZ, SOSW i ZSL. W różnorodnych formach zajęć OPP bierze udział 426 wychowanków, w różnych grupach wiekowych.

Działalność pozaszkolna Ogniska ukierunkowana jest na dwie formy:

  • działalność stała (tygodniowa) organizowana w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
  • działalność masowa (okazjonalna) organizowana przy współpracy z innymi instytucjami kultury, m.in. z Ustrzyckim Domem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną itp.


 
Kontakt

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
OPP w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 16

tel. 601 097 626

strona internetowa: http://bzsz.pl/ognisko.html

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności