Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2017/11/23

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na Sesję Nadzwyczajną Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 )oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego zwołuję

 

XXXVIII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 

która odbędzie się w dniu  27 listopada  2017 r.  o godzinie 15  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
  4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego                  na 2017 r. ,

2)    zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 – 2019 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”,

3)    zatwierdzenia realizacji projektu pt.: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,

  1. Interpelacje i pytania radnych.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Ryszard Urban

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505