Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Informacje ogólne

Powiat bieszczadzki obejmuje najdalej wysunięty na południowy wschód skrawek Polski. Powiat graniczy od wschodu z powiatem leskim i na niewielkim odcinku z powiatem sanockim, od północy z powiatem przemyskim, natomiast od wschodu i południa granica powiatu pokrywa się z granica państwową z Ukraina, będącą równocześnie wschodnią granica Unii Europejskiej. W jednym punkcie (na szczycie Kremenaros) powiat styka się z republiką słowacką. Powiat bieszczadzki zaliczany jest do najpiękniejszych regionów Podkarpacia, a charakterystyczne krajobrazy z bieszczadzkimi połoninami czynią z niego jeden z najoryginalniejszych górskich zakątków naszego kraju. Tu znajdują się górskie szczyty i pasma, których już same nazwy taki jak; Tarnica (1346 m), Halicz (1333 m), Bukowe Berdo (1311 m), Połonina Caryńska (1297 m), Wielka Rawka (1304 m), wzbudzają drżenie serca u miłośników górskiej przygody. Geografowie do Bieszczad Zachodnich najczęściej zaliczają pasma górskie położone na południe od doliny Sanu, często włączając do nich Pasmo Otrytu. Położone dalej na północ pasma zaliczane są do Gór Sanocko Turczańskich, zaś najdalej na północ wysunięte pasma wchodzą w skład Pogórza Przemyskiego. Prostszy podział stosowany jest dla potrzeb turystyki. Dla turystów Bieszczady zaczynają się na południe od linii kolejowej Zagórz-Krościenko, a na północ od tej linii lokowane jest Pogórze Bieszczadzkie, często nazywane także Bieszczadami Niskimi. Cały obszar położony w granicach powiatu zbudowany jest ze skał fliszowych sfałdowanych i wypiętrzonych w neogenie. Charakterystyczny dla całego obszaru jest rusztowy (równoległy) układ grzbietów górskich. Główne pasma górskie maja przebieg z północnego zachodu na południowy wschód. Duża część obszaru posiada kratowy układ sieci rzecznej. Główna rzeka odwadniajaca obszar powiatu jest San, mający swe źródła w rejonie przełęczy Użockiej. Natomiast Strwiąż, nad którym leży miasto Ustrzyki Dolne, to jedyna polska rzeka stanowiąca dopływ Dniestru i należy do zlewiska Morza Czarnego. Na Sanie znajdują się dwa zbiorniki wodne. Większy z nich - Zalew Soliński położony jest częściowo na terenie powiatu bieszczadzkiego. Dostęp do zbiornika Solińskiego w okolicach Chrewtu i Teleśnicy stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Klimat Bieszczad jest określany jako umiarkowany przejściowy z dużym wpływem kontynentalizmu, oraz suchych i ciepłych wiatrów znad Niziny Pannońskiej. W górach występuje piętrowość klimatu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 4,9 °C w Siankach i 7,5 °C w Sanoku. Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 700 mm na Pogórzu, do 1200 mm w partiach szczytowych. Pokrywa śnieżna zalega średnio przez 120 dni w roku. Charakterystyczną cechą wyróżniająca Bieszczady jest tutejsza przyroda. W Bieszczadach występuje odrębny niż pozostałych polskich górach układ pięter roślinnych. Piętro pogórza (dolin) sięga do ok. 700-800 m npm, piętro regla dolnego sięga do ok. 1150 m npm, natomiast powyżej górnej granicy lasu rozpościera się piętro łąk wysokogórskich (połonin). Współczesna flora bieszczadzka obejmuje ponad 900 gatunków. Występuje to 27 gatunków endemitów wschodniokarpackich. Fauna Bieszczad obejmuje 51 gatunków ssaków (m.in niedźwiedź, żubr, ryś, żbik, jeleń, wilk), ok. 150 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 10 gatunków płazów i ponad 25 gatunków ryb. Niezwykle ciekawa jest burzliwa historia tych terenów. W początkach osadnictwa (XIV w) większość wsi zakładanych była na prawie wołoskim. Ludność pochodzenia wołoskiego przyniosła na teren Bieszczad tradycje pasterskie oraz „wschodnią” religię – prawosławie i grekokatolicyzm. Z biegiem czasu przekształciła się w wyodrębniona grupę etniczną Bojków.

II połowa XIX w przyniosła przyśpieszony rozwój gospodarczy tych terenów, do czego przyczyniło się wybudowanie linii kolejowej z Przemyśla do Budapesztu (1872 r) oraz rozwój przemysłu naftowego. Najtragiczniejsze dla tych terenów okazały się lata 19945-1947, kiedy oddziały milicji i Wojska Polskiego prowadziły walki z UPA. Efektem było całkowite wysiedlenie miejscowej ludności w ramach akcji „Wisła” oraz zniszczenie większości zabudowań wiejskich. W 1951 r dokonano wymiany terytorialnej z ZSRR. Wówczas do Polski powróciła znaczna część obszaru obecnego powiatu bieszczadzkiego (m. in Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska). Od lat 60-tych XX w. głównym czynnikiem rozwoju stal się ruch turystyczny i budowa sztucznych zbiorników na Sanie. Nieudanym eksperymentem okazała się natomiast budowa kombinatów drzewnych oraz tworzenie nierentownych PGR-ów, w tym wielkich ferm hodowlanych. Dzisiejszy powiat bieszczadzki to wspólnota samorządowa powstała po okresie transformacji. Powiat swoich szans upatruje przede wszystkim w zrównoważonym rozwoju turystyki i usług okołoturystycznych przy wykorzystaniu unikalnych walorów przyrodniczych. Cały obszar powiatu bieszczadzkiego objęty jest różnymi formami ochrony. Przeszło 20% powierzchni powiatu leży w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 1,5% powierzchni zajmują rezerwaty. Blisko połowę powierzchni stanowią Parki Krajobrazowe (Doliny Sanu, Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego), a reszta chroniona jest w ramach obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Dzięki staraniom władz samorządowych systematycznie poprawia się stan infrastruktury. Rozwija się drobna przedsiębiorczość, tj. handel, rzemiosło i małe zakłady przetwórstwa, głownie drzewnego i rolno-spożywczego. Atutem powiatu jest międzynarodowe przejście graniczne w Krościenku, które umożliwia przejazd na Ukrainę, Węgry i do krajów bałkańskich. Pomyślnie układa się współpraca transgraniczna z Ukrainą. Miasto Ustrzyki Dolne przekształciło się w prężny ośrodek administracyjno – gospodarczy.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505