Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Starosta Bieszczadzki

Od 1999 roku w Polsce starosta jest wybierany przez radę powiatu, kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu, oraz zwierzchnikiem:

 • sekretarza powiatu, który jako zastępca (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu administracji – kieruje starostwem powiatowym
 • skarbnika powiatu, który jako zastępca – główny księgowy budżetu (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu finansów
 • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
 • powiatowych służb, inspekcji i straży
 • służbowym pracowników starostwa

Starosta podejmuje decyzje w zakresie:

 • edukacji publicznej (szkoły ponadgimnazjalne i specjalne)
 • ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe)
 • transportu na terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. miejskich przedsiębiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu)
 • zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i drogach powiatowych
 • geodezji
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • przeciwdziałania bezrobociu
 • obronności
 • pomocy społecznej
 • zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym
 • rejestracji pojazdów oraz wydawanie praw jazdy

Od grudnia 2014 roku starostą bieszczadzkim jest Pan Marek Andruch

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności